English version

Welkom bij Bankai Software

Linux software • Systeembeheer • Webapplicaties

Mijn naam is Jeroen van Oosten en ik ben freelance Linux programmeur en systeembeheerder; Bankai Software is mijn bedrijfsnaam.

Mijn expertise bestaat voor het grootste deel uit Linux en Open Source tools; ik richt mij met name op de volgende onderdelen:

Ik heb inmiddels al meer dan 20 jaar ervaring met Linux; hierbij heb ik alle aspecten van Linux verkend. Van low-level kernel programmeren tot het schrijven van grafische applicaties en van nauwgezet configureren van servers tot complete webapplicaties.

Vind mij op:
  • profile for JvO at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers